A BABLENA TRADE Kft. Adatvédelmi tájékoztatója

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Nagy jelentőséget tulajdonítunk az Ön adatai védelmének és biztonságának függetlenül attól, hogy Ön ügyfél vagy látogató-e a honlapunkon. Ezért elkötelezzük magunkat az Ön adatainak titkos és bizalmas kezelése mellett. Ezen a weboldalon tájékoztatjuk Önt az itt tett látogatásával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokról és a felhasználás céljairól.

I. Felelős

Ezt a weboldalt a Bablena Trade Kft. üzemelteti, amely az EU általános adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: GDPR) értelmében a felelős cég szerepét is tölti be.

A felelős cégnél nem neveznek ki adatvédelmi tisztviselőt, mert ez nem szükséges a törvényi előírások betartásához. Az adatvédelemre és a személyes adatok felhasználására vonatkozó kérdéseket az alábbi e-mail címre lehet elküldeni, és azokat a törvényi előírásoknak megfelelően fogjuk kezelni: balassagyarmat@bablenatrade.hu

II. Felhasznált adatok / feldolgozási célok / a tárolás időtartama

Az alábbiakban leírjuk az általunk használt adatok kategóriáit és azok felhasználásának céljait. Esetlegesen az adatok tárolási idejéről is található itt információ.

Minden honlaplátogatás alkalmával a hozzáférési adatokat egy szerver logfájlában tárolják. A tárolt adat nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: a letöltés dátuma és időpontja, IP cím, munkamenet azonosító, az elérni kívánt weboldal, a weboldal neve, ahonnan a weboldalt elérte, valamint az alkalmazott böngészővel kapcsolatos információk.

A logfájlokat csak weboldalunkkal való visszaélések esetén elemezzükFenntartjuk a jogot arra, hogy utólag ellenőrizzük azoknak a felhasználóknak a logfájljait, akiknél fennáll a konkrét gyanú, hogy weboldalunkat törvényt és / vagy szerződést sértve használják. Általában nem tudjuk ezeket az adatokat egy meghatározott személyhez társítani. Amennyiben ilyen társítás lehetséges, ezeket az adatokat csak olyan esetekben használjuk fel, amikor megfelelő jogalap létezik (az érdekeltség egyedi esetekben kerül eldöntésre).

Amikor regisztrál a weboldalunkon vagy webáruházunkban, összegyűjtjük az Ön által megadott törzsadatokat (úgymint név, megszólítás, telefonszám és faxszám, e-mail cím, levelezési nyelv, részleg, webáruház hozzáférési adatok) és ezeket a felhasználói megállapodás alapján használjuk. Ezenkívül egy belső ügyfélszámot adunk Önnek és egy vagy több cégen belüli kapcsolattartó személyt nevezünk ki. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a webáruházat rendelkezésére bocsássuk és Önt, mint ügyfelet vagy érdeklődőt kiszolgáljuk. Az ilyen adatokat általában a webáruház használatának vége után hat hónapig tároljuk (az ügyfélfiók törlése).

Ha megrendelést tesz a webáruházban, akkor erre a célra további kézbesítési címeket és a megrendelés feldolgozásához szükséges, Ön által nyújtott további adatokat gyűjtünk össze. Az ilyen adatokat legfeljebb az ügyfélkapcsolat végét követő hat hónapig tároljuk. Amennyiben személyes törzsadatokat vagy megrendelési adatokat könyvelési rendszerünkben is használunk, ezeket az adatokat a törvényben előírt határidők végéig tároljuk.

Ha a regisztráció során vagy egy későbbi időpontban nekünk megfelelő hozzájárulást adott, akkor a webáruház vagy a weboldal használatából származó adatokat is felhasználjuk az ügyfélszolgálat optimalizálására és annak érdekében, hogy személyre szabott információkat nyújtsunk Önnek, például az Ön által látogatott weboldalakat, az egyes weboldalakon való tartózkodás időtartamát, az Ön által megtekintett termékeket, valamint az Ön korábbi keresleti érdeklődését. Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg Ön az adatok használatához való hozzájárulását vissza nem vonja. Ha beleegyezett egy hírlevél küldésébe, a hírlevél kézbesítésére az Ön nevét és e-mail címét használjuk. Ezen adatokat az adott hírlevél előfizetési időtartamán belül használjuk fel.

Ha hozzájárulását adja személyes adatainak feldolgozásához, ezt a beleegyezését bármikor visszavonhatja. Visszavonását írásban vagy e-mailben a következő címre küldheti meg: balassagyarmat@bablenatrade.hu

III. Az adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

A weboldal üzemeltetésével kapcsolatban a felelős személy a következő szolgáltatókkal dolgozik:
Weboldal üzemeltetője: Bablena Trade Kft.
A kifejezetten említetteken kívül a jövőben más szolgáltatók is hozzájárulhatnak az ezzel a weboldallal kapcsolatos szolgáltatásokhoz (pl. honlap üzemeltetők).
Az adatok továbbítása a vállalatokhoz a jóváhagyásban megnevezett címzettek által adott hozzájárulás alapján történik.

IV. A személyes adatok feldolgozásának általános alapelvei

1. Teljes mértékben betartjuk a törvényben megszabott adatvédelmi szabályokat.

A személyes adatok tárolására, feldolgozására és felhasználására az Európai Unió adatvédelmi irányelvei és az azokból eredő nemzeti jogszabályok érvényesek. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a fentiekből látható.

2. Személyes adatait nem lehet az Ön beleegyezése nélkül eladni, kölcsönadni, bérbe adni vagy más módon harmadik felek részére továbbítani.

Hacsak ez a számunkra kötelező szolgáltatásokhoz nem szükséges, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül személyes adatait nem bocsájthatjuk harmadik felek rendelkezésére hirdetési vagy marketing célokra.

Bizonyos esetekben a személyes adatoknak a megrendelés feldolgozójához való továbbítása akkor történik, ha kellő mértékben biztosítják az adatok jogszerű és biztonságos felhasználását és betartják a szerződésben rögzített és az ezen adatvédelmi nyilatkozatban valamint az érvényes jogszabályokban meghatározott irányelveket.

A vállalati szerkezetátalakítás vagy egyesülések körében fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy személyes adatokat továbbítsunk más vállalatoknak, feltéve, hogy vállalják, hogy betartják az itt leírt magatartási elveket, és az Európai Unión belül vagy egy harmadik államban működnek megfelelő szintű adatvédelem mellett.

Ha Ön aktívan úgy dönt, hogy az online jelenlétünk révén kínált közösségi hálózat szolgáltatásait használja, akkor a személyes adatokat megosztjuk az adott társadalmi hálózatok külső szolgáltatóival. Részletes információk ebben a tárgyban a 4. fejezetben találhatók.

Fenntartjuk továbbá a személyes adatok harmadik feleknek történő nyilvánosságra hozatalának jogát, ha ezt a törvény, az illetékes bíróság vagy illetékes hatóság ítélete kötelezővé teszi, vagy ha cselekményeink vagy mulasztásaink arra kényszerítenek, hogy jogainkat vagy vagyonunkat, ill. tulajdonunkat az illetékes hatóságok segítségével védjük.

3. Az általunk gyűjtött adatokat a szükséges és észszerű információkra korlátozzuk.

Amikor személyes adatokat gyűjtünk, megmagyarázzuk Önnek, hogy milyen célból használjuk az adatokat. Egyedi esetekben a személyes adatokat csak olyan mértékben gyűjtjük, amennyire az e célok eléréséhez szükséges. Ha a személyes adatok további felhasználása nem szükséges, akkor azokat töröljük.

V. A felhasznált adatokkal kapcsolatos jogai

Ha és amilyen mértékben Önnel kapcsolatos személyes adatokat használunk, Ön a következő jogokkal rendelkezik az ilyen adatok tekintetében:
• Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk): Ön bármikor kérhet információt arról, hogy használunk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, milyen adatokat használunk, milyen célból dolgozzuk fel, honnan származnak ezek az adatok, milyen címzetteknek továbbítjuk és mennyi ideig tároljuk azokat.
• A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ha úgy találja, hogy személyes adatai helytelenek, bármikor kérheti az ilyen adatok korrigálását. Ha az adatokat hiányosnak találja kérheti azok kiegészítését.
• A törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ha úgy véli, hogy a személyes adatok felhasználása már nem szükséges, vagy a felhasználásnak nincs megfelelő jogi alapja vagy más okból jogellenes, kérheti az adatok törlését
• Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Az adatok törlése helyett kérheti az adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatokat jogellenesen használják. Különösen szükség lehet az adatok felhasználásának ilyen korlátozására, ha vitatja az adatok helyességét, vagy kifogásolja az adatok használatát.
• Az adathordozhatóságához való jog (GDPR 20. cikk): Az Ön által létrehozott és a szerződés vagy beleegyezés alapján alkalmazott személyes adatok tekintetében kérheti, hogy ezeket az adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban adják meg. Azt is követelheti, hogy ezeket az adatokat közvetlenül egy másik felelős személynek küldjék el.
• Az ellenvetéshez való jog (GDPR 21. cikk): Ha az Ön helyzetével kapcsolatosan olyan okok merülnek fel, amelyek érdekeltségi mérlegelés alapján az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozását megengedhetetlenné teszik, akkor jogában áll az ilyen adathasználattal szemben ellenvetést emelni. Az ellenvetés joga akkor is fennáll, ha személyes adatait közvetlen reklámozás céljából használják.
• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adataival kapcsolatos jogait megsértették, akkor jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, elsődlegesen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés szerinti felügyeleti hatóságnál.

Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adataival kapcsolatos jogait illetően, akkor lépjen velünk érintkezésbe a következő e-mail címen: balassagyarmat@bablenatrade.hu

VI. Az adatok közösségi hálózatok által való felhasználása

Ez a weboldal különböző közösségi hálózatok plug-injait használja. Ezek a plug-inok az egyes közösségi hálózatok funkciói, amelyeken keresztül Ön a közösségi hálózatokban résztvevő ismerőseivel megoszthatja vagy azoknak ajánlhatja weboldalunk tartalmát. A közösségi plug-inokat a megfelelő közösségi hálózat logója azonosítja.

Az alábbi közösségi hálózat szolgáltatóktól származó közösségi plug-inokat használjuk:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

A weboldalunkon az összes közösségi plug-in alapértelmezés szerint inaktiválva van, így weboldalunkra történő látogatás magában nem eredményezi az adatok átvitelét a közösségi hálózatok szolgáltatóinak. Ha aktiválnia kell egy kezdetben inaktivált közösségi plug-int, hogy ezáltal a megfelelő közösségi hálózatok funkcióit használja, Ön ezzel kifejezetten beleegyezik abba, hogy attól kezdve az adatokat továbbítsák a közösségi hálózat üzemeltetőjének. A közösségi média szolgáltatók által összegyűjtött adatok terjedelmére nem gyakorolunk befolyást.
Tudomásunk szerint a következő adatok kerülnek továbbításra:
• IP cím
• Felhasználó azonosítása, ha bejelentkezett a megfelelő szolgáltatásba
• Korábban meglátogatott oldal (referrer), ha követett egy linket
• A böngésző típusa és beállításai
• A telepített plug-inok, például Adobe® Flash® vagy Adobe® Reader®
• Az integrált közösségi plug-int tartalmazó oldal URL-je
• A látogatás dátuma és időpontja
• Az operációs rendszer műszaki adatai
• Helyhez kapcsolódó információk
• Sütik.

A közösségi plug-inok integrálása által a közösségi hálózatok üzemeltetői tájékozódnak arról, hogy Ön az internetes jelenlétük oldalait meglátogatta. Ha egyidejűleg bejelentkezik a közösségi hálózatok valamelyikébe, akkor az üzemeltető hozzárendelheti a látogatásokat az Ön fiókjához a közösségi hálózatban. Továbbá, ha Ön kölcsönhatásba lép a közösségi plug-inokkal, például, ha a "Like " gombra kattint a Facebook-on, a megfelelő információkat továbbítják az illető közösségi hálózathoz.

Még akkor is, ha Ön nem tagja ezeknek a közösségi hálózatoknak, lehetőség van arra, hogy ezek a közösségi plug-inon keresztül felismerjék és ha szükséges, mentsék az Ön IP-címét. Az általunk használt közösségi hálózatok adatfeldolgozásának, gyűjtésének és felhasználásának céljáról és terjedelméről, valamint az Ön ezekkel kapcsolatos jogairól és beállítási lehetőségeiről részletes információ található a közösségi hálózatok adatvédelmi nyilatkozataiban:
• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
• Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=en
• Twitter: www.twitter.com/privacy
• LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy/
• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Ha óhajtjatartósan aktiválhatja egy vagy több szolgáltató közösségi plug-injait. Ebben az esetben egy oldal lehívása alkalmával az adatokat folyamatosan továbbítják a közösségi hálózat szolgáltatójához. Bármikor inaktiválhatja az egyedi vagy az összes közösségi plug-int.
Ezenkívül, a böngészője biztonsági beállításai segítségével technikailag megakadályozhatja az adatok továbbítását a közösségi hálózatokhoz. További információ a böngésző „Súgó” részében található.
Ezenkívül egyes esetekben a közösségi plug-inok inaktiválhatók a böngészőjéhez tartozó add-onok használatával, például a "Facebook blokkoló" Facebook-plug-innal.

VII. Sütik

Weboldalunkon sütiket használunk arra, hogy lehetővé tegyük a weboldal egyes funkcióinak használatát, elemezhessük weboldalunknak a felhasználók által való használatát, és kínálhassuk harmadik felek szolgáltatásait.

A sütik kis fájlok, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. Az általunk használt sütik többsége a böngésző munkamenetének befejezése után törlődik a merevlemezről (úgynevezett munkamenet sütik). Más sütik maradnak a számítógépen, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépet a következő látogatás alkalmával (úgynevezett tartós sütik). Ezenkívül harmadik féltől származó sütiket is használunk a weboldalunkon.

A sütik tárolása a böngésző megfelelő beállításával megakadályozható. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal összes funkciói nem lesznek teljes mértékben használhatók.

Ha nem akarja sütijeinket a számítógépére menteni, tiltsa le a webhelyünkről származó sütik tárolását böngészőjében vagy állítsa be a böngészőt úgy, hogy a sütiket általában ne tárolja a számítógépén. A már tárolt sütik törlése is elvégezhető a böngészőben.

A sütik használatának letiltása megkövetelheti egy állandó süti tárolását a számítógépen. Ha ezt a sütit később törli, meg kell ismételnie az inaktiválást. A sütik alábbi kategóriái használatosak weboldalunkon:

I. Munkamenet sütik
Annak érdekében, hogy könnyebben böngészhesse webhelyünket, egy úgynevezett munkamenet-azonosítót használunk, amelyet minden látogatóhoz hozzárendelünk weboldalunk minden használatának elején. Ezt a munkamenet-azonosítót a szerverünk arra használja, hogy Ön vagy a számítógép / böngésző felismerhető legyen akkor is, ha az IP-cím időközben megváltozott. Ez a munkamenet-azonosító lehetővé teszi több egy felhasználótól származó kapcsolódó kérés hozzárendelését egy munkamenethez. Az általunk használt munkamenet-azonosító süti csak egy munkamenet végéig érvényes. Amikor kilép a böngészőből, automatikusan törlődik.

II. Tartós sütik
a. Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. ("Google") webelemzési szolgálatát használja. A Google Analytics olyan sütiket is használ, amelyek többek között lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja a weboldalt. Az ilyen sütik által generált információkat rendszerint a Google USA-beli szervereire továbbítja és ott tárolja. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon végzett tevékenységekről, valamint a weboldal üzemeltetőjének nyújtandó, weboldalak és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújtson. Ezek a jelentések és szolgáltatások folyamatosan javítják az ezen a weboldalon nyújtott ajánlatokat.

A sütik tárolása a böngésző megfelelő beállításával megakadályozható. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal némely funkciói nem lesznek teljes mértékben használhatók.

Ezenkívül megakadályozhatja a Google által a sütik által létrehozott és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet) gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását a következő link alatt elérhető, letölthető és telepíthető böngésző plug-in segítségével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. Ilyen plug-inokat más szolgáltatók is biztosítanak a külónböző böngészők számára.

Tekintettel a teljes IP-címekkel rendelkező elemzőeszközök használatára vonatkozó vitákra, szeretnénk rámutatni arra, hogy ez a weboldal a Google Analytics-et az "anonymizeIp ()" plug-in segítségével használja, ezért az IP-címek csak rövidítve kerülnek feldolgozásra, hogy kizárják a közvetlen személyes hivatkozás lehetőségét. Ezért az IP-címet a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban a továbbítást megelőzően lerövidíti. Csak kivételes esetekben küld teljes IP címet a Google az Egyesült Államokban üzemeltetett szerverére, hogy azt ott rövidítse. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet semmilyen más Google-adattal nem vonják össze.

A hírlevélre való feliratkozáskor és annak megerősítésénél az IP-címet és az időpontot tároljuk, hogy kétség esetén igazolhassuk a feliratkozást. Továbbá, az előfizetésre való feliratkozás részeként további személyes adatokat gyűjtünk, úgymint keresztnevet, vezetéknevet és e-mail címet. Ezeket az adatokat a hírlevél kiadványainak személyre szabására és elküldésére használjuk. Harmadik felekre történő átruházás nem történik. Lehetősége van arra, hogy bármikor törölje előfizetését a hírlevél alján található link segítségével, e-mailben.

II. Harmadik fél sütik
Weboldalunk tartalmaz harmadik fél szolgáltatásokat is. E szolgáltatások tekintetében az alábbiakban felsorolt szolgáltatók által végzett személyes adatok feldolgozása nem tartozik ezen weboldal szolgáltatójának felelősségi körébe.

a. Google Térkép
Ez a weboldal egyes aloldalakon a Google Térképet használja az interaktív térképek megjelenítéséhez és útvonaltervek létrehozásához. A Google Térkép a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) által nyújtott térképszolgáltatás. A Google Térkép használatával a webhely használatával kapcsolatos információkat - ideértve az IP-címet és az Útvonaltervező funkcióban megadott (kezdő) címet – a szoftware továbbítja a Google-nak az Egyesült Államokban.

Amikor felkeres egy Google Térképet tartalmazó weboldalt, a böngésző közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel. A térkép tartalmát a Google közvetlenül az Ön böngészőjéhez továbbítja, amely ezt integrálja a weboldalba. Ezért nincs befolyásunk a Google által ilyen módon gyűjtött adatok terjedelmére.

Tudomásunk szerint ezek az adatok legalább a következők:
• A kérdéses weboldal látogatásának dátuma és időpontja,
• A weboldal internet címe vagy URL-je,
• IP cím,
• Az útvonaltervezés során megadott kezdő (Start) cím.

Nincs befolyásunk az adatoknak a Google részéről történő további feldolgozására és felhasználására, és ezekért nem vállalunk felelősséget. Ha nem kívánja, hogy a Google összegyűjtse, feldolgozza vagy felhasználja Önnel kapcsolatos információkat weboldalunkon keresztül, letilthatja a JavaScriptet a böngésző beállításaiban. Ebben az esetben azonban nem tudja használni a térképnézegetőt. Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint a privát szféra védelmére vonatkozó jogairól és beállítási lehetőségeiről a Google adatvédelmi irányelveiből tájékozódhat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube
Ez a weboldal YouTube-videókat tartalmaz egyes aloldalakon, vagy linkeket biztosít a YouTube-on lévő videókhoz. A YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA), a Google Inc. által képviselt videószolgáltatás. A YouTube sütiket használ a videók használatával kapcsolatos információk gyűjtésére. A YouTube adatvédelmi irányelvei a http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ címen találhatók.

Az Ön adatainak az ilyen szolgáltatók által biztosított titoktartó kezeléséért nem vállalunk felelősséget, mivel nem áll módunkban ellenőrizni, hogy más szolgáltatók megfelelnek-e az adatvédelmi szabályoknak . A személyes adatok ezen szolgáltatók által való kezeléséről értesülhet közvetlenül a szolgáltató weboldalán.

VIII. Mások weboldalaihoz kapcsolódó linkek

Weboldalunkon úgynevezett hiperhivatkozások találhatók más szolgáltatók weboldalaira. Ezek a weboldalunkról közvetlenül irányítják Önt a többi szolgáltató weboldalaira. Ez felismerhető a böngésző címsorában szereplő URL módosulásából.

Az Ön adatainak az ilyen szolgáltatók által biztosított titoktartó kezeléséért nem vállalunk felelősséget, mivel nem áll módunkban ellenőrizni, hogy más szolgáltatók megfelelnek-e az adatvédelmi szabályoknak . A személyes adatok ezen szolgáltatók által való kezeléséről értesülhet közvetlenül a szolgáltató weboldalán.

IX. Biztonsági intézkedések az Ön adatainak védelmében

Az Ön adatainak védelme érdekében speciális technikai és üzemeltetési óvintézkedéseket tettünk, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk és a technológiai fejlődéshez igazítunk.

Ezzel kapcsolatban szeretnénk rámutatni arra, hogy az internet struktúrája miatt lehetséges, hogy az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat más olyan személyek vagy intézmények, amelyek nem tartoznak felelősségvállalási körünkbe figyelmen kívül hagyják.

X. Az adatvédelmi szabályok módosítása

Mivel a jogszabályokban történő változtatások vagy vállalatunk belső folyamataiban bekövetkező változások szükségessé tehetik az általunk követett adatvédelmi irányelvek módosítását, javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.

Módosítva: 2018. június